مشارکت در ساخت ملک نوساز

شرایط مشارکت در ساخت ملک نوساز

پیش از پرداخت به موضوع مشارکت در ساخت ملک نوساز لازم است اطلاعات مهمی را مرور کنیم . قرارداد مشارکت در ساخت زمانی انجام می پذیرد که مالک یا مالکین تصمیم به نو سازی ملک فرسوده خود گرفته اند ولی قادر به تامین هزینه جهت انجام این کار را ندارند.

در این حالت  با مراجعه به مراجع مختص به این کار در جستجوی سازنده مطمئن جهت ساخت ملک خود می باشند . در این گونه مشارکت ها معمولا آورده مالکین ملک می باشد و آورده سازنده هزینه ساخت و تامین هزینه های مجوزات ، وقت و تخصص ساخت می باشد .

همانطور که از نامش پیداست (مشارکت در ساخت ) یعنی شریک شدن در یک پروژه سود آور ، به مانند یک شرکت که هر کس به اندازه سرمایه سود و بهره می برد.  محاسبه سرمایه گذاری در این نوع از مشارکت بستگی به « نحوه پرداخت سرمایه ، تخصص و زمانی که در این مدت صرف  می شود»  دارد.

مشارکت در ساخت قراردادی است نا معین که توافقات و بندهای قرارداد می بایست طبق قوانین مدنی کشور باشد. و هرگونه توافقی که قوانین را نقض کند منجر به ابطال آن بند از قرارداد و یا کل قرارداد می گردد. نوع اجاری مشارکت در ساخت در هر شهر و مناطق مختلف آن شهر با هم متفاوت هستند و می بایست طبق نظر کارشناسان قرارداد مشارکت در ساخت را تنظیم نمود.

مشارکت در ساخت ملک نوساز

مشارکت در ساخت ملک نو ساز چگونه است ؟

مشارکت در ساخت به طور خاص برای بازسازی بافت فرسوده شهری صورت نمیگیرد در بسیاری از مواقع نیز برای بنای یک ساختمان یا مجتمع یا واحد صنعتی و تولیدی مشارکت در ساخت صورت میگیرد.

در این نو از مشارکت زمین توسط یک فردا یا مجموعه در اختیار، گروه سازنده قرار میگیرد و پس از ساخت و ساز براساس توافق صورت گرفته این گروه در بهره برداری یا مالکیت آن ساختمان دارای سهمی خواهد شد. این نو از ساخت و ساز نیز میتواند بسیار موفق و پر ثمر باشد، چرا که میتواند کمبود نقدینگی بسیاری از صنایع  و همچنین افراد حقیقی و حقوقی را مرتفع سازد .