مشارکت در ساخت در تهران

مشارکت در ساخت در تهران

ابر شهر هایی نظیر تهران همواره با مشکل کمبود نقدینگی و تخصص در ساخت و ساز را تجربه کرده اند . از این مشارکت در ساخت در تهران می تواند اهمیت ویژه ای داشته باشد.

آشنایی با مشارکت در ساخت

مشارکت در ساخت فارق از مکان فیزیکی مورد توافق میتواند، همکاری و مشارکت فردی یا گروهی برای ساخت و ساز تلقی شود . تهران به عنوان پایتخت ایران عزیز، دارای انبوهی از بافت های فرسوده بوده که نیاز به باز سازی و نو سازی دارد. از این رو باید به دنبال راه کارهایی برای مشارکت در ساخت در تهران بود .

مشارکت در ساخت راه کاری است که میتوان به صورت توافق میان صاحب ملک قدیمی و سازنده بنا صورت گرفته و بازسازی ساختمان توسط سازنده انجام شود. سازنده در ان پروژه میتواند به عنوان حق الزحمه خود و سهم خود به میزان مشخصی از بنای جدید را تصاحب کرده و یا وجه مربوط به ساخت و ساز را دریافت کند.

 

 

مشارکت در ساخت

 

 

پارامتر های شناخت گروه مشارکت در ساخت خوب در تهران

یکی از مهم ترین پارامترهای یک شریک خوب برای مشارکت در ساخت در تهران و یا هر شهری از ایران پشتوانه مالی ایشان می باشد . از ابتدا که کلنگ تخریب ساختمان زده می شود هزینه ها شروع می شود.

اگر حوادث پیش بینی نشده را در نظر نگیریم و هیچ اتفاق نا خوش آیندی پیش نیاید همه روز ساختن یک ساختمان نیاز به تزریق پول فروان دارد . اگر در این میان سازنده به کسری پول برخورد کند ممکن است روند ساخت ماه ها به تاخیر بیفتد . و اولین کاری که در این مواقع انجام می دهند یک پیش فروش جانانه از ملک مشارکتی می باشد.

 شخصی که ملکی را شروع به مشارکت در ساخت میکند اگر در ابتدای کار شروع به پیش فروش نماید بعید به نظر می رسد که بتواند به راحتی این کار را به اتمام برساند. مگر آنکه شناخت قبلی از سازنده وجود داشته باشد.  پس نداشتن پشتوانه مالی یکی از معضلات به شمار می رود و قبل از انعقاد قرارداد مشارکت  می بایست این موضوع را در اولویت کار خود قرار داد.

رزومه و سوابق کاری سازنده و شریک فعالیت مشارکت در ساخت

همیشه سوالاتی این چنینی مطرح است که :

آیا شخصی که قرار است با او قرارداد مشرکت در ساخت منعقد شود تا به حال نمونه کاری داشته ؟

 

نحوه اجرای فعالیت های قبلی به چه شکلی بوده است و تا به حال چند مورد مشارکت در ساخت انجام داده است؟

آیاشریک تجاری شما با اصول اولیه معماری و اجرای ساختمان آشنایی دارد؟

آیا مدرک تحصیلی سازنده مورد نظر شما در ارتباط با ساختمان سازی هست ؟ اصلا مدرک تحصیلی دارد؟

شخص یا گروهی که قرار است با وی مشارکت صورت گیرد در پروژه های قبلی اشتباه فاحشی در ساخت و ساز داشته است ؟

 

پاسخ به سوالات فوق میتواند تا حدود زیادی به سوالات موجود در ذهن افراد پاسخ دهد. کارشناسان گروه مشارکت در ساخت آماده پاسخ گویی به سوالات شما در زمینه مشارکت در ساخت در تهران هستند.